Sharjah International Airport, Sharjah, United Arab Emirates (SHJ, OMSJ)