Xichang Qingshan Airport, Xichang, China (XIC, ZUXC)